Coneixes els teus drets energètics?

Estic molt contenta d’anunciar que a Gràcia hem obert un Punt d’Assessorament Energètic (PAE) ubicat a l’Oficina d’Habitatge al C/ Francisco Giner, 14. Un espai on s’informarà sobre els drets davant les companyies subministradores de llum, aigua i gas i  es rebrà assessorament per reduir els sobrecostos en la factura de la llum, l’aigua i el gas.

Punt assessorament energètic, PAE, GràciaEls PAE neixen amb l’objectiu d’informar i apoderar la ciutadania sobre els drets que garanteix la Llei 24/2015, que obliga les companyies subministradores a mantenir el servei a les persones vulnerables.

Aproximadament un 7% de les llars de Barcelona tenen dificultats o no poden mantenir l’habitatge en les condicions adequades de temperatura per raons econòmiques, segons dades de la darrera enquesta de condicions de vida

Coneix on s’ubicaran els 10 punts PAE de Barcelona

 

Què és el PEUAT i com afecta a Gràcia

Avui s’ha aprovat el PEUAT, el Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics, una regulació que permet un model de turisme sostenible per una ciutat com Barcelona que rep cada any 27 milions de visitants i des de l’any 2011 els habitatges d’ús turístic havien crescut descontroladament i s’avançava cap a una bombolla hotelera. 

PEUAT, regulació, habitatges, ús turístic

El 17 de març finalitzava la moratòria en la concessió de llicències d’allotjaments a la Vila de Gràcia per això calia aprovar el  PEUAT, un instrument imprescindible per preservar la qualitat de l’espai públic, evitar l’augment de preus de l’habitatge i l’especulació de solars.

peuat-graciaAl Districte de Gràcia, el PEUAT preveu 3 zones de regulació:

1) Zona vermella de decreixement natural que  inclou el barri de la Vila de Gràcia. No s’admetran nous establiments ni tampoc l’ampliació dels ja existents. Quan tanqui un establiment, no es permetrà l’obertura d’un altre.

2) Zona groga de manteniment que afecta al Camp d’en Grassot, Gràcia Nova, Vallcarca, els Penitents i la Salut. Es mantindrà el nombre de places i establiments actuals i només es podrà obrir-ne de nous si un altre es dona de baixa.

3) Zona verda de creixement contingut que afecta el Coll, i part dels barris de Vallcarca, els Penitents i la Salut. Es podrà créixer sempre que no es superi la densitat màxima de 575 places en l’Àrea de Gràcia-Horta. A més s’hauran de complir criteris com no implantar-se en edificis on l’ús de l’habitatge sigui residencial i el carrer tinguin una amplada mínima de 8 metres.

Barcelona avui ha guanyat un gran pla que permetrà garantir el dret habitatge de totes les persones que volem una ciutat per viure-hi.