Barcelona impulsa alternatives laborals als manters

Aquesta setmana s’ha donat a conèixer el paquet de mesures per donar una sortida laboral a les persones que es dediquen a la venda ambulant no autoritzada. És una gran notícia fruit de la feina intensa dels darrers mesos de persones que fan una tasca invisible per cercar alternatives i vies d’inclusió d’aquest col·lectiu.

Per una banda s’ha impulsat la creació d’una cooperativa que donarà feina a 15 persones i que hauran de treballar en un model de negoci viable i rendible econòmicament. Es preveu que el projecte es pugui ampliar fins a 25 persones en els propers 3 anys.

Per l’altra, ha començat el procés de selecció de 40 persones que es beneficiaran de plans d’ocupació. D’aquesta manera es facilitarà la regularització administrativa, la reactivació laboral i el reciclatge professional d’aquestes persones.

Les persones que vulguin formar part del projecte han de poder demostrar que resideixen a Barcelona des de fa un any com a mínim i a l’Estat espanyol des de fa tres anys, a més de no tenir antecedents penals.

El mòbil al servei de les necessitas socials: m4Social

m4Social neix per donar resposta a les necessitats socials a través de potenciar l’acceleració d’aplicacions mòbils al servei de les persones més vulnerables. El projecte vol ser un punt de trobada entre entitats socials, desenvolupadors i finançadors per impulsar solucions tecnològiques sostenibles i amb un alt impacte social.

Per al 2016, les prioritats són garantir el dret a l’habitatge, promoure la reinserció laboral i evitar l’abandonament escolar prematur. L’impacte social de les solucions serà l’únic criteri que prevaldrà a m4Social, i les aplicacions que en resultin es desenvoluparan en codi obert.

El projecte també té l’objectiu d’augmentar la presència d’iniciatives socials en les properes edicions del Mobile World Congress i de contribuir a la transformació digital de les més de 3.000 entitats socials que representa la Taula d’entitats del Tercer Sector.

El projecte està impulsat perla Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació Mobile World Capital Barcelona i l’Obra Social ‘la Caixa.

Dossier explicatiu del projecte